Tag Archives: xử lý hoa rụn cây cam

làm thế nào trồng cam hiệu quả

1 Số kỹ thuật xử lý ra hoa, tăng khả năng đậu quả trong trồng cây cam

Hướng dẫn kỹ thuật xử lý ra hoa, tăng khả năng đậu quả, chống rụng trái nhằm tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả trong trồng cây cam. 1. Xử lý Cây Cam ra hoa 1.1. Chăm sóc cây cam sau thu hoạch – Bón phân phục hồi và tưới nước: Sau thu hoạch […]

0868.82.86.81