Tag Archives: EC TRONG ĐẤT ĐƯỢC HIỂU THEO KHÍA CẠNH CỦA NÔNG DÂN.

đất trồng hoa màu mở nông nghiệp

Để hiểu khía cạnh độ đẫn điện đất nông nghiệp

EC TRONG ĐẤT ĐƯỢC HIỂU THEO KHÍA CẠNH CỦA NÔNG DÂN.   EC (Electricity Conductivity) là gì? – Khái niệm thông số EC? Cây trồng nói chung sống được chịu ảnh hưởng của thông số EC, đó chính là độ dẫn điện hay còn gọi EC của đất. Trên nguyên tắc, dung dịch đất càng mặn […]

0868.82.86.81