Tag Archives: các yếu tố ảnh hưởng ra hoa cây múi

sinh-ly-cay-mui-can-biet

1 Trong những tài liệu chuyên sâu sinh lý cây Múi cần biết

1. Điều kiện nào để cây ra hoa tự nhiên. Sự kích thích mầm hoa bắt đầu với sự dừng sinh trưởng dinh dưỡng trong thời gian nghỉ đông ở vùng Á nhiệt đới hoặc trong thời gian khô hạn ở vùng nhiệt đới. Nói chung, trên cây trưởng thành, sự sinh trưởng của chồi […]

0868.82.86.81