Kỷ thuật định hướng bón phân cho cây bưởi

Kỷ thuật định hướng bón phân cho cây bưởi ( còn cập nhật )

– Ở Braxin tỉ lệ bón phân N:P:K = 1:0.5:1 hay 1:0.3:1

– Ở Folida – Mỹ tỉ lệ N:P:K: 2:0.5:2

Như vậy chúng ta thấy nhu cầu lân trên cây Bưởi thấp hơn 50% so với nhu cầu N và K

Theo Chapman, Nếu cây cam đạt 18 tấn trái thì cây lấy đi trong đất:

– Nguyên tố đa lượng: 21 kg N, 5 kg P2O5, 41 Kg K2O.

=> Nhu cầu cây cần Kali cao gấp 2 so với nhu cầu đạm. Trong khi lượng lân nhu cầu không cao bằng N, K.

– Trung lượng: 19kg Ca, 3.5 kg Mg, 2.3kg S

=> Nhu cầu Ca của cây có múi cao gần ngang bằng N. trong khi đó nhu cầu Mg và S không lớn.

– Vi lượng: 45 g B, 9g Cu, 50g Fe, 13g Mn, 13g Zn.

=>Các nguyên tố vi lượng nhu cầu không lớn, có thể bón gốc với hữu cơ hoặc phun lên lá sau thu hoạch , giai đoạn trước ra bông 1 tháng và giai đoạn nuôi trái non.

1. Kỷ thuật bón phân cây bưởi da xanh cho Việt Nam

a) Bón căn cứ vào pH và EC

– Bón NPK khi cây trên 3 năm tuổi cho cả vụ:

• Tỉ lệ N:P:K

Nếu có pH< 4.5 đất Tỉ lệ N mất trên 70%, P2O 77%, K2O 67%. Đối với đất này Lân nên sử dụng loại phân nung chảy khi bót lót vì nó ít ảnh hưởng của pH kết tủa. Tỉ lệ bón khuyến cáo NPK 1: 1: 1

pH 5.5-6: lượng NPK mất đi giãm mất đi đã giãm 50% so với pH 4.5. nên tỉ lệ khuyên cáo lân sẽ giãm hơn: 1: 0.8 : 1

pH 6-7: tỉ lệ 1: 0.6:1

• Liều lượng

Trước mang trái, Liều lượng 50-200g/ gốc. Căn cứ vào chiều dài đọt, kích thước lá, màu sắc lá mà ta tăng giãm liều lượng thích hợp. Thông thường, Khi thấy tượt ra dài 25-30 cm, lá già xanh đậm, to, bóng mướt là đạt chuẩn lượng bón.

Sau mang trái, lượng phân dựa vào số trái non mà xác định lượng phân.

• Thời điểm bón

– Lần 1: Sau thu hoạch N:P: CaO tỉ lệ 1:1: 0.5 + 15-30 kg phân chuồng hoai mục. trước khi bón phải cào phá váng rồi bón. Chỉ bón 1 lần vào đầu mùa nắng

– Lần 2: Trước khi ra hoa: NPK : 1:1,5:2

– Lần 3: Sau khi đậu trái 1 tháng: NPK 1:0.5:1 + 0.5 CaO ( dùng CaNO3) + tưới phân đậu đành hoặc phân cá để cung cấp acid amin giúp trái ngon ngọt và ít bị sượng.

– Lần4 : Sau khi đậu trái 2.5 tháng: NPK: 1: 0.5: 1 + 0.5 CaO ( dùng CaNO3)

– Lần 5: sau đậu trái 4 tháng: NPK: 1: 0.5: 1 + 0.5 CaO ( dùng CaNO3)

– Lần 6: trước thu hoạch 1.5 tháng: K2O

Những lưu ý khác khi trồng bưởi da xanh:

Bưởi da xanh tốt nhất thu hoạch 28-29 tuần sau đậu trái

Không nên để trái cao quá 3 m sẽ ảnh hưởng đến năng xuất và phẩm chất trái

Không nên tỉa cành nhỏ mọc từ cành cấp 1,2, 3 và cành này thường dài 10-15 cm. Đây là cành mang trái

Tỉa cành vượt khi mang trái, cành này thường mọc ở cành cấp 1 và 2, thường có 3 cạnh hình tam giác

Nhiệt độ thích hợp cho bưởi là 23-29 độ C và ẩm độ 70-80%

 

bón phân cho bưởi như thế nào phù hợp

3 cách đo pH đất bạn đã biết chưa hãy xem thử nhé.

Bưởi bị sượng trái thường do thiếu chất hữu cơ và vi lượng Zn, Cu

Chú trọng hàm lượng Ca cho cây bưởi vì nhu cầu cây rất cao.

Bón phải căn cứ vào loại đất: đất cát, thịt hay sét. bón khác nhau. Thông thường, đất cát phải chia ra nhiều lần bón và mỗi lần bón một lượng nhỏ vì đất này rất dể rửa trôi phân. Đối với đất càng nhiều sét thì lượng bón càng nhiều và tập trung lượng lớn vì phân bị keo sét hấp thụ lượng phân lớn, làm rể không hút được phân nếu ta bón ít, nên phải bón nhiều cây mới hút dinh dưỡng được. Để giãm mất phân người ta thường ngâm humic với NPK với humic tạo phức để tưới hoặc trộn chung với hữu cơ.

Đảm bảo tỉ lệ phân bón tổng thể dựa vào pH đất

Có thể kết hợp kết hợp tỉ lệ giữa lân nung chảy và super lân theo tỉ lệ: 1:1 ; 1: 2 hoặc 1: 3 để cung cấp lân kịp thời cho cây

Lượng bón không được vượt quá mức chụi đựng của cây bưởi. EC phải nằm mức 0.8-1

Bạn có thể xem máy đo EC đất (độ dinh dưỡng màu mỡ đất nông nghiệp)

(sưu tầm)

0868.82.86.81